Entrar
(
Millones de Letras de canciones y videos
Millones de Letras de canciones y videos

Ahdým Olsun

Geçti yýllar ah geç aydým
Anladým ki boþa gün saydým
Baka kaldým giden güne
Ben hep düne ait kaldým
?ocukluðum kavruk
Gençliðim savruk
Yetiþkinliðimden hiç hayýr yok
Hayat kadere inat seni
Sil baþtan yaþayacaðým
Ahdým olsun
Esip geçtim, yaðýp geçtim
Kaçýrdým tez zamanlarý
Piþmanlýklar, düþmanlýklar
Bitmez dilimin amanlarý
?ocukluðum kavruk
Gençliðim savruk
Yetiþkinliðimden hiç hayýr yok
Hayat kadere inat seni
Sil baþtan yaþayacaðým
Ahdým olsun


Fuente: www.musicafusion.com


  Esta canción               
  Este artista                 
  MusicaFusion.com   

Enlace para compartir:


Enlace HTML para tu website:


Reportar Contenido

publicidad