Entrar
(
Millones de Letras de canciones y videos
Millones de Letras de canciones y videos

?ki Gözüm, ?ki Bulut

Akþamý getiren sesler susunca
Gönül rýhtýmýna bir gemi yanaþýr
Döker hüzünleri gider sessizce
Gözlerimde geçen yüzün ýslanýr
Saatler yorulur sabaha doðru
Geceler yorulur hasretin yorulmaz
Býrakmaz peþimi nereye gitsem
?oðalýr düþüncem aklýma sýðmaz
?ki gözüm iki bulut
Yalnýzlýða yürüyorum
Yenik düþtüm hasretine
?öllerinde çürüyorum


Fuente: www.musicafusion.com


  Esta canción               
  Este artista                 
  MusicaFusion.com   

Enlace para compartir:


Enlace HTML para tu website:


Reportar Contenido