Entrar
(
Millones de Letras de canciones y videos
Millones de Letras de canciones y videos

Biliyorsun

hayat bazen öyle insafsýz ki
küçük bir boþluðundan yakalar
hissettirmez en zayýf anýnda
seni ta yüreðinden yaralar


ellerin kollarýn baðlansa da
baþýnda kasýrgalar kopsa da
sen tüm gücünle karþý koysan da
seni acýmasýz sevdaya salar


sen de benim kadar gerçekleri görüyorsun
beraber olamayýz benim gibi biliyorsun
bir baþka dünyanýn insanýsýn yavrucuðum
sen kendi dünyanýn topraðýnda büyüyorsun


haklýsýn biraz geç karþýlaþtýk
oysa hiç konuþmadan anlaþtýk
bazý þeyler var ki söylenmiyor
biz senle sözleri susarak aþtýk


insan acýlarla kývransa da
ve o aþkla bir daha doðsa da
dünyasýný yeniden kursa da
düþlerle gerçekler ayrý ayrý yaþar


Fuente: www.musicafusion.com


  Esta canción               
  Este artista                 
  MusicaFusion.com   

Enlace para compartir:


Enlace HTML para tu website:


Reportar Contenido