Entrar
(
Millones de Letras de canciones y videos
Millones de Letras de canciones y videos

De Pompiers Van Ledeberg

Ledeberg is nu verzekerd
tegen brand en alle gevaar
iedereen mag gerust gaan slapen
de sapeurs-pompiers zijn daar
onze blussers zonder schromen
geven menig klaar bewijs
laat de vijand nu maar komen
hij zal weten aan wat prijs


Elke boer of ingezeten
van het dorp of veld of land
zal hel moeten laten weten
vijf zes dagen voor de brand
dan begeeft zich de champetter
samen met de brigadier
naar meneer de secretaris
en vandaar naar de griffier


Verder zal de vrederechter
kennis geven aan 't parket
dat gendarmes al doen roepen
in de name van de wet
om de paster te verzoeken
van de klokken mee lawijt
te doen luiden om de pompiers
op te wekken tot de strijd


De clairon gaat tons aan ?t lopen
om zijn koperen instrument
dat te lappe es gedregen
bij nen blikslager in Gent
de serjant vliegt naar zijn vrouwe
toe Marie ze roepen ons
'k heb?t U nog vergete zegge
naait algauw mijn galons


Dat zijn streken potverdekke
Triene roept de korporaal
waar hebt al U goed gesteke
God 'k'en vind hier niemendal
neemt U broek gij dwazen tjappe
maar Marie es dat niet straf
g'hebt weeral vergete klappe
al de knoppen zijn er af


Als d'alarme wordt geblazen
de pompier moet seffens op
hij is ook verplicht te slapen
met zijn casque op zijne kop
springen, klimmen moet hij kunnen
en om rap te zijn bij d'hand
moet hij altijd zien te wonen
't dichtste mooglijk bij den brand


Laalst werd d'alarme geblazen
't was in 't midden van de nacht
aan 't aansteken van de glazen
was 't er weeral niet gedacht
heel het corps dat kwam gelopen
met quinquets in hulder hand
met lantarens en met fakkels
om te zoeken naar den brand


Maar 't was toch zo helledonker
dat men genen brand en vond
en de mannen die besloten
dadelijk op denzelfden slond
algelijk te gaan aan ?t blussen
iedereen nam zijn eigen spuit
en ze blusten van colère
ieder zijnen lantaren uit


Merelbek moest gaan blusschen
als ze kwamen aan den brand
z'hadden de darmen al vergeten
en ze moesten tot hun schand
in galop er om gaan lopen
onder 't blazen der trompet
z'hadden de lansen en de darmen
heel verkeer aaneen gezet


Laatst in Laarne was 't nog erger
't brandde bij nen herbergier
maar geen middels om te blussen
noch met water noch met bier
rap den beerput aangesloten
de societjes vol met look
en de mayonaise sijsse
verging in damp en rook


Fuente: www.musicafusion.com


  Esta canción               
  Este artista                 
  MusicaFusion.com   

Enlace para compartir:


Enlace HTML para tu website:


Reportar Contenido