Entrar
(
Millones de Letras de canciones y videos
Millones de Letras de canciones y videos

Demir Attým

Sessiz bir köþede her þeyden uzak
Meçhul yarýnlara terkedilmiþim
Dostluklar yalanmýþ sevgiler tuzakmýþ tuzak
Hayret yanýlmýþým, yalnýzým þimdi
Oysa mutluluðu, hayal etmiþtim gidenler unutmuþ
Asklar yalanmýþ yalan
Güneþin doðuþu batýþý farksýz
Nasýl yaþanýrsa yaþadým ben aþksýz
Demir attým yalnýzlýða
Bir hasret denizinden
Ve þimdi hayallerim, o günlerin izinde
Yüreðime duygular, ümitlerim nerede
?öyle bir düþünüp, herþeyi birden
Neden anýlarý bitirmeyiþim
Yalanmýþ sevgiler kalbimden uzakmýþ uzak
Boþa beklemiþim yollara bakýp
Kurak topraklara, umutlar ekmiþim
Arzular avuttu, gördüðüm hayalmiþ hayal


Fuente: www.musicafusion.com


  Esta canción               
  Este artista                 
  MusicaFusion.com   

Enlace para compartir:


Enlace HTML para tu website:


Reportar Contenido

publicidad