Entrar
(
Millones de Letras de canciones y videos
Millones de Letras de canciones y videos

Fanfaere Des Doodtsch

Maeckt plaetsch
Voor de fanfaere des doodtsch
Het orckest van den duyvel
Alsch gheen ander so grootsch


Hunne claeghsanghe ghalmt over de meetjeslandtsche ackers
Waer sey loopen sterft het ges
Ende gheraemten worden wacker


In ghedachten isch de fanfaere
Immer bey den beevenden
Den pischpael van Garm
Den totem der leevenden


De luytspeelersch soleeren
Het dack van de cercke
Alsch de dooden het hooren
Cruypen sey uyt hunne sercke


Den tamboer slaeght op seyne trommelsch
Alsch waere ey beseeten
Wanneer ey se laet clincken
Heeft 't ghansche durp het gheweeten


Met door mergh ende been ghecreysch
Aenenroept den aenvoerder het doodenleegher
Ende streydtvaerdigh edoch ghenaedeloosch
Volgt de horde seyne vuurighe creeten


Fuente: www.musicafusion.com


  Esta canción               
  Este artista                 
  MusicaFusion.com   

Enlace para compartir:


Enlace HTML para tu website:


Reportar Contenido