Entrar
(
Millones de Letras de canciones y videos
Millones de Letras de canciones y videos

Long Long Ago 20th Century

Midori nasu daichi
Shikyo rihori no hana
Shiroi sudahana to
Kareri na sakura gaii
Mada hito no ume ni
Nuku morí ga atte
Mada umi no iro ga
Kobaruto no jidaki
Furuki ooki toki
Long long ago 20th century


Shizeru no megumi ga
Shito yo machi o sudaki
Shigeru ga irochi to
Sohieru materu no
Mada otoko da chi ga
Chikyu ni ato ga he
Mada younda da chi ga
Yasashi sa no chi da ni
Natsu kasuiki toki
Long long ago 20th century


Midori nasu daichi
Shikyo rihori no hana
Shiroi sudahana to
Kareri na sakura gaii


Fuente: www.musicafusion.com


  Esta canción               
  Este artista                 
  MusicaFusion.com   

Enlace para compartir:


Enlace HTML para tu website:


Reportar Contenido