Entrar
(
Millones de Letras de canciones y videos
Millones de Letras de canciones y videos

oLmaz böyLe þey

?ey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey
?ey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey


O kýz benim yamacýmda o deniz kenarýnda
O aðacýn aLtýnda okuLunun yoLLarýnda
DoLaþýyorsun sen yine beraber gezdiðimiz ayný yerLerde
Göz yaþý dökmek artýk neye yarar
Artýk benim yerimde baþka biri var


OLmaz böyLe þey yoksa rüyamý
Tam mutLu oLdum derken
Yýktýn bütün dünyamý
Ben bu dertten öLürsem söyle küçük Bey
Hiçmi için sýzLamaz oLmaz böyLe þey


?ey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey
?ey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey


Kendi derdim yeterken birde sen dert oLdun baþýma
Bu aþk artýk en son derken nerden çýktýn karþýma
Aþkýn adýný anmayacaktým söz vermiþtim bir daha
Anmayacaktým
Ne sözLer kaLdý ne de yeminLer
GönüL bir kez sevince Fermanmý dinLer


OLmaz böyLe þey yoksa rüyamý
Tam mutLu oLdum derken
Yýktýn bütün dünyamý
Ben bu dertten öLürsem söyle küçük Bey
Hiçmi kaLbin sýzLamaz oLmaz böyLe þey


?ey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey
?ey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey
oLmaz böyLe þey


DiLerimki en sonunda sende piþman oLursun
Ettiðin bunca ezayý baþkasýndan buLursun
Azmý çektirdin yýllarca bana bir gün geLir baþkasý çektir sana
SEnde aðLarsýn sende inLErsin Sende ayný þarkýyý ona söyLersin


OLmaz böyLe þey yoksa rüyamý
Tam mutLu oLdum derken
Yýktýn bütün dünyamý
Ben bu dertten öLürsem söyle küçük Bey
Hiçmi kaLbin sýzLamaz oLmaz böyLe þey


?ey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey
?ey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey
oLmaz böyLe


?ey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey
?ey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey oLmaz böyLe þey


Fuente: www.musicafusion.com


  Esta canción               
  Este artista                 
  MusicaFusion.com   

Enlace para compartir:


Enlace HTML para tu website:


Reportar Contenido