Entrar
(
Millones de Letras de canciones y videos
Millones de Letras de canciones y videos

Sabahlar Uzak

Sabahkar uzak bu sevda tuzak bana
?ok zaman geçti sabrým yok yarýnlara
Kaçýncý hasret kaçýncý yalnýzlýðým
Sigaramýn ucunda
?imdi yanýmda yanýmda olacaktýn
Býraktýn beni sevda yokuþlarýnda
Kuþlar uçurdum akþamdan sabahlara
Sigaramýn ucunda yanar hasretin
Vurur can evimden ellerime
Kelepçeler vuru
Gel vefasýz gel vicdansýz
?aðýrmazdým acil olmasa
Gel insafsýz ah kitapsýz yanýyorum
Arzularýnla
Aynalarda gözyaþým var aðladýkça
Yangýn çýkar gözyaþlarýmdan
Gerçekten inanýp sevseydin beni
Böyle sabahlarý bekler miydim hiç
?oktan yanýmda olurdun çoktan
Gece üç beþ nöbetlerine dikmezdin beni
Sensiz kaldýðým ilk günden beri
?çimde bir umut vuslata dair
Akþamlarý imzaladým gözyaþlarýmla
Seni aramýyor seni sormuyorsam
Bu senden vazgeçtim demek deðildir
Bir daha böyle sevecek olsam
Bir kalemde silerdim seni


Fuente: www.musicafusion.com


  Esta canción               
  Este artista                 
  MusicaFusion.com   

Enlace para compartir:


Enlace HTML para tu website:


Reportar Contenido