Entrar
(
Millones de Letras de canciones y videos
Millones de Letras de canciones y videos

Sevenlerime Mektup

?lk defa inanýr oldum aþka oda bana hmm,.
Gamsýzla seslendim sana beraber aðladýk
Ardýndan devam etti hüzün bir türlü býrakmadý
Yakamýzý yalancý diye seslendik tüm yalancýlara


Yine araya hasret girdi ama bu seferki
Vatan aþkýydý, oda geldi hasret rüzgarýyla geçti
Tam kovuþtuk derken mesafeler mesafeler...
Aramýzda uçurumlar ayrýlmalýydýk kalbi sabýkalý


Olanlar utansýn yalancý yalancý ...
Devam ediyorum yürümeye yalnýzlýklar
?lkesine doðru ýlýk bir rüzgar esiyor kalbimin
Kapýlarýný araladým, rüzgar kalbimin en derin


En hassas en kuytu köþesine insin diye hani
Ufakta olsa bir pislik kalmýþsa diye
Meþhur olacaðým büyük adam olacaðým diyordum
Yerlere göklere duvarlara her yere doðuþ


Yazýyordum meþhur oldum adam oldum mu acaba
?leride yani bizi ayrý koyan ya uf..daha doðrusu
Her zaman yanýnýzda olsam da... Hani beden olarak
Ayrý koyan yerde.. Ben öldüðümde heykelimi dikmesinler


Dikmesinler ki gölgesi yere vurmasýn diye heykelimi
Kýrmasýnlar yemin ettim size ben sizden
Baþkasýna gönlümü veremem veremem ...


Fuente: www.musicafusion.com


  Esta canción               
  Este artista                 
  MusicaFusion.com   

Enlace para compartir:


Enlace HTML para tu website:


Reportar Contenido

publicidad